ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι αγορές δύνανται να εξοφληθούν μόνο μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας VISA, και ΜasterCard, μετά την ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της παραγγελίας. 
Η αποστολή της παραγγελίας προϋποθέτει την χρέωση πιστωτικής κάρτας. Η SATO δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από παραγγελίες μέσω παράνομης ιδιοποίησης στοιχείων χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας από τρίτο πρόσωπο πλην του νομίμου δικαιούχου της κάρτας.