ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι αγορές δύνανται να εξοφληθούν μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας VISA, DINERS και ΜasterCard, μετά την ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της παραγγελίας. 
Η αποστολή της παραγγελίας προϋποθέτει την χρέωση πιστωτικής κάρτας. Η SATO δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από παραγγελίες μέσω παράνομης ιδιοποίησης στοιχείων πιστωτικής κάρτας από τρίτο πρόσωπο πλην του νομίμου δικαιούχου της κάρτας.