Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα της SATO στο www.sato.gr, για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω:
  • Καταστήματα και Δίκτυο Αντιπροσώπων
  • Πλήρη γκάμα των προϊόντων της  SATO